MAALGALINTA SME - SIDA LOO CODSADO

Ganacsatada cusub ee daneynaya inay helaan maalgelin, fiiri tilmaamaha hoos ku qoran ee ku saabsan sida loo codsado. Ma jiro waqti kama dambeys ah oo uu leeyahay codsigu!

MARXALADA XULASHADA

Macluumaadka FikraddaDejiso oo Soo Buuxi
Dib-u-eegidWarcelinta iyo Xulashada

1. Fiiri Shuruudaha Maalgashiga si aad u oggaato haddii ganacsigaagu uu u qalmo maalgelin.

2. Haddii aad uu u qalanto, dejiso oo soo buuxi Shaxda Macluumaadka Fikradda. U gudbi Macluumaadka Fikradda la soo buuxiyay Shuraako@unearthfuture.org.

3. Shuraako waxay dib u eegi doontaa Macluumaadka Fikradda waxaana laga yaabaa inay ku warceliso ganacsadaha. Shuraako waxay wargalin doontaa ganacsadaha haddii loo xushay inay u gudbaan Marxaladda Codsiga.

MARXALADDA CODSIGA

Qorshaha GanacsigaDejiso oo soo buuxi
Dib-u-eegidWarcelinta iyo Xulashada
Guddiga Deyn-bixintaAnsixinta Maalgashadaha

4. Dejiso oo soo buuxi Shaxda Qorshaha Ganacsiga iyo Shaxda Maaliyadeed

5. U dir foomamka la buuxiyay (Qorshaha Ganacsiga iyo Maaliyadeed) wakiilkaaga Shuraako. Kaliya soo gudbi shaxahan haddii uu sidaa kaa codsaday wakiilka Shuraako.

6. Shuraako waxay dib-u-eegi doontaa Qorshaha Ganacsiga iyo Maaliyadeed; waxaanay bixin doontaa warcelinta ku haboon si codsiga hore loogusii wado (haddii codsigu uu mudan yahay).

MARXALADDA KAMA DAMBAYSTA AH

Adeeg-siintaHeshiisyada Adeegyada Shuraako

7. Marka la aqbalo, Heshiiska Adeegyada Shuraako.

TILMAAMAHA SHAXDA (TEMPLATE):

Shaxda la dejistaa waxay u baahan doontaa Microsoft Word iyo/ama Microsoft Excel midkood [si looo furo]. Dhamaan shaxaha waa in lagu buuxiyaa af Ingiriisi.

Read In English