Dukumeentiga Ganacsiga ee la Buuxinayo

Dadka cusub ee bilaabaya habka codsiga maalgashiga, fadlan akhri Shuruudaha Maalgashiga si aad u ogaato in ganacsigaagu uu xaq u lee yahay dayn qaadashada. Haddii aad xaq u lee dahay soo dejiso oo buuxi dukumeentiga Codsiga Kooban.

Dejinuhu (downloads) waxay u baahan yihiin Microsoft Word iyo/ama Excel. Fadlan dejiso sargooyooyinka (templates) oo ku buuxi afka Ingirisiga, una soo gudbi info@shuraako.org (kuwa bilaabaya codsiga habka dayn raadinta) ama u gudbi wakiilkaaga Shuraaku (haddii aad la kulantay cid ka tirsan kooxda Shuraako.

Templates